ΒΥθΛιΝ MERLIN GERIN
       ΒΥθΛιΝ SCHNEIDER
       ΒΥθΛιΝ SQUARE D
       ΒΥθΛιΝ TELEMECANIQUE